3438 - Bazinul Crişului Pietros şi al Văii Aleului