Situaţia explorării galeriilor submerse

# Denumire Peștera Lungime Adancime Explorare Masuratori Acces Direcție de plonjare
1 Sifonul Negru Peştera de la Isverna 660.00 44.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
2 Sifonul 2 Izbucul de la Tăuz 450.00 85.00 Trecut Aproximativ Postsifon Amonte
3 Sifonul intrare Peştera şi Izbucul Izbândiş 412.00 101.00 Plonjat - continua Aproximativ Intrare Amonte
4 Sifonul 4 Izbucul de la Tăuz 300.00 60.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
5 Sifon 1 Huda lui Papară 273.00 31.00 Trecut Exact Usor Amonte
6 Sifon 6 Peştera Sifonului de la Şipot 225.00 27.00 Plonjat - continua Exact Postsifon Amonte
7 Sifonul 1 Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) 210.00 17.00 Trecut Exact Usor Amonte
8 S3 Peştera Ţolosu 150.00 30.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
9 S2 Izbucul Păuleasa 100.00 14.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
10 Sifonul 2 Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) 100.00 14.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
11 Sifonul#1 Izbucul Căbeştilor 100.00 4.00 Trecut Exact Intrare Aval
12 Sifon intrare Izbucul Brătcanilor 100.00 10.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
13 S1 Izbucul Păuleasa 90.00 23.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
14 Sifon 3 Peștera Izvorul de la Nuci 80.00 Trecut Postsifon Amonte
15 Sifon 4 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 75.00 12.00 Plonjat - continua Aproximativ Postsifon Aval
16 S1 Izvorul lui Monea 65.00 8.00 Trecut Aproximativ Intrare Aval
17 Sifon 2 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 60.00 7.00 Trecut Exact Aval
18 Sifonul 1 Izbucul Gura Apei 60.00 18.00 Plonjat - colmatat Exact Intrare Amonte
19 Sifonul aval Peştera Cioclovina Uscată 60.00 13.00 Plonjat - stramt Exact Aval
20 Jonctiunea Coiba Mare - Coiba Mica Rețeaua Coiba Mare - Coiba Mică 60.00 10.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
21 Sifon 3 Peştera Sifonului de la Şipot 55.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
22 Sifonul 1 Izbucul Galbenei 51.00 13.00 Trecut Exact Intrare Amonte
23 Sifon 2 - Amonte Peștera Rece 50.00 Plonjat - continua Aproximativ Complicat Amonte
24 Sifonul 1 Peştera lui Izvoranul (Peștera Izvoreni) 50.00 7.00 Trecut Exact Usor
25 Sifonul Verde Peştera de la Isverna 50.00 Trecut Usor
26 Sifonul 1 Izbucul de la Tăuz 50.00 12.00 Trecut Exact Intrare Amonte
27 Sifonul intrare Peștera Izbuc din Valea Coteanu 50.00 4.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
28 Sifonul 3 Izbucul Topliței de Vida 45.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
29 Sifonul 2 Izbucul Dămişenilor 40.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
30 Sifonul amonte Peştera Cioclovina Uscată 40.00 12.00 Plonjat - colmatat Exact Amonte
31 S1 Peștera cu Apă din Valea Șușara 40.00 10.00 Trecut Exact Usor Amonte
32 Sifonul 2 Izbucul Topliței de Vida 40.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
33 Sifon intrare Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului 40.00 5.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
34 Sifon 2 Peştera Sifonului de la Şipot 40.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
35 Sifonul 1 Izbucul Dămişenilor 35.00 4.00 Trecut Exact Intrare Amonte
36 Sifonul#3 Izbucul Căbeştilor 35.00 15.00 Plonjat - stramt Exact Postsifon Aval
37 Sifonul 1 Peștera Izvorul Sfânta Maria 35.00 11.00 Plonjat - stramt Aproximativ Usor Aval
38 S1 Peştera Ţolosu 30.00 8.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
39 Sifon intrare Izbucul Bulbuci (Toplicioarei) 30.00 30.00 Plonjat - continua Exact Intrare Amonte
40 Sifonul 1 Peștera Sfodei (Sfodea) 30.00 5.00 Plonjat - continua Exact Complicat Aval
41 Sifonul 4 Izbucul Dămişenilor 27.00 10.00 Plonjat - stramt Exact Postsifon Amonte
42 S3 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 27.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
43 Sifon 4 Peştera Sifonului de la Şipot 26.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
44 Sifon 1 Peștera Izvorul de la Nuci 25.00 Trecut Intrare Amonte
45 sifon 2 Peştera din Izbucul Zugău 25.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
46 S2 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 25.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
47 Sifon 1 Peștera de la Aștileu 25.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
48 S VI Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 24.00 6.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
49 Sifonul 3 Izbucul de la Tăuz 20.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
50 S V Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 20.00 6.00 Trecut Observat Postsifon Amonte
51 Sifonul 1 Grota (Gaura) Ursului 20.00 3.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
52 Sifonul#2 Izbucul Căbeştilor 20.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Aval
53 Sifon 1 Peştera din Săncuta 20.00 2.00 Plonjat - continua Observat Complicat Aval
54 Sifon 5 Peştera Sifonului de la Şipot 20.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
55 S1 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 20.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
56 Sifonul 3 Izbucul Dămişenilor 19.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
57 Sifonul 2 Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului 19.00 3.00 Plonjat - stramt Aproximativ Postsifon Amonte
58 S1 Peștera Raii 18.00 5.00 Trecut Exact Usor Lac
59 Sifon 2 Huda lui Papară 17.00 4.00 Exact
60 Sifon 1 - Aval Peștera Rece 16.00 1.00 Exact Complicat
61 Sifonul 3 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 15.00 7.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
62 S2 Peştera lui Izvoranul (Peștera Izvoreni) 15.00 2.00 Trecut Exact Postsifon
63 Sifonul 1 Gaura Frânțoanei (Peștera Frânțoaiei) 15.00 4.00 Trecut Exact
64 Sifon 1 - intrare Peştera Sifonului de la Şipot 15.00 5.00 Trecut Exact Usor Amonte
65 Sifonul 3 Peştera cu Apă de la Bulz 15.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
66 Sifonul 2 Peştera din Valea Stânii 13.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
67 Sifonul Englezilor Peștera Șura Mare 13.00 4.00 Trecut Exact
68 Sifonul Verde Peștera Șura Mare 12.00 6.00 Trecut Aproximativ
69 Lacul sifon Pestera nr.1 de la Stanul Cerbului 10.00 4.00 Trecut Aproximativ Usor Lac
70 Sifon 2 Peștera Izvorul de la Nuci 10.00 Trecut Postsifon Amonte
71 Sifonul nr.1 Gaura cu Muscă 10.00 1.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
72 Sifonul 4 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 9.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
73 Sifonul 5 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 9.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
74 Sifonul 2 Gaura Frânțoanei (Peștera Frânțoaiei) 8.00 3.00 Exact
75 Sifonul 1 Peştera din Valea Stânii 7.00 Trecut Exact Amonte
76 S1 Peştera cu Apă din Pârâul Brusturi 6.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
77 Sifonul 2 Izbucul Galbenei 6.00 1.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
78 Sifon "Afluent 6" - 1 Peștera Șura Mare 6.00 Trecut Aproximativ
79 Sifon aval Peştera din Valea Stânii 6.00 Plonjat - continua Aproximativ Aval
80 sifon 1 Peştera din Izbucul Zugău 6.00 2.00 Trecut Exact Intrare Amonte
81 Sifonul 1 Izbucul Topliței de Vida 6.00 1.00 Trecut Exact Intrare Amonte
82 Sifonul 6 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
83 Sifonul 7 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
84 Sifonul 2 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Aval
85 Sifonul 8 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
86 Sifonul 2 Peștera de la Piatra Albă 5.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Aval
87 Sifon 1 temporar Peştera din Valea Popii 5.00 Trecut Exact Usor Amonte
88 S1 Peștera cu Apă din Stanul Ciuții 5.00 2.00 Plonjat - continua Aproximativ
89 Sifonul 3 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 3.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Aval
90 S1 Peștera din Piatra Topliței (Peștera de la Izvorul Topliței) 3.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
91 Sifon "Afluent 6" - 2 Peștera Șura Mare 3.00 Trecut Aproximativ
92 Lac Pestera Tecuri 3.00 1.00 Trecut Exact Lac
93 Sifonul 3 Peștera de la Piatra Albă 3.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Aval
94 Sifonul 1 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 2.00 2.00 Trecut Exact Intrare Aval
95 S III Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 2.00 1.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
96 S IV Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 2.00 1.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
97 Sifonul 0 Grota (Gaura) Ursului 1.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
98 S II Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 1.00 3.00 Trecut Exact Usor Amonte
99 Sifonul C Pestera V2 (Valau 2) Neplonjat Observat Complicat Amonte
100 Sifonul 3 Gaura Frânțoanei (Peștera Frânțoaiei) Neplonjat