Situaţia explorării galeriilor submerse

# Denumire Peștera Lungime Adancime Explorare Masuratori Acces Direcție de plonjare
1 Sifonul Negru Peştera de la Isverna 660.00 44.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
2 Sifonul 2 Izbucul de la Tăuz 450.00 85.00 Trecut Aproximativ Postsifon Amonte
3 Sifonul intrare Peştera şi Izbucul Izbândiş 432.00 121.00 Plonjat - continua Aproximativ Intrare Amonte
4 Sifonul 4 Izbucul de la Tăuz 300.00 60.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
5 Sifon 1 Huda lui Papară 273.00 31.00 Trecut Exact Usor Amonte
6 Sifon 6 Peştera Sifonului de la Şipot 225.00 27.00 Plonjat - continua Exact Postsifon Amonte
7 Sifonul 1 Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) 210.00 17.00 Trecut Exact Usor Amonte
8 S3 Peştera Ţolosu 150.00 30.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
9 Sifonul#1 Izbucul Căbeştilor 100.00 4.00 Trecut Exact Intrare Aval
10 S2 Izbucul Păuleasa 100.00 14.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
11 Sifonul 2 Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) 100.00 14.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
12 Sifon intrare Izbucul Brătcanilor 100.00 10.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
13 S1 Izbucul Păuleasa 90.00 23.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
14 Sifon 3 Peștera Izvorul de la Nuci 80.00 Trecut Postsifon Amonte
15 Sifon 4 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 75.00 12.00 Plonjat - continua Aproximativ Postsifon Aval
16 S1 Izvorul lui Monea 65.00 8.00 Trecut Aproximativ Intrare Aval
17 Sifon 2 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 60.00 7.00 Trecut Exact Aval
18 Sifonul 1 Izbucul Gura Apei 60.00 18.00 Plonjat - colmatat Exact Intrare Amonte
19 Sifonul aval Peştera Cioclovina Uscată 60.00 13.00 Plonjat - stramt Exact Aval
20 Jonctiunea Coiba Mare - Coiba Mica Rețeaua Coiba Mare - Coiba Mică 60.00 10.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
21 Sifon 3 Peştera Sifonului de la Şipot 55.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
22 Sifonul 1 Izbucul Galbenei 51.00 13.00 Trecut Exact Intrare Amonte
23 Sifonul 1 Izbucul de la Tăuz 50.00 12.00 Trecut Exact Intrare Amonte
24 Sifonul Verde Peştera de la Isverna 50.00 Trecut Usor
25 Sifon II. (Terminus) Peștera Pișolca 50.00 16.00 Plonjat - continua Observat Usor Amonte
26 Sifon 2 - Amonte Peștera Rece 50.00 Plonjat - continua Aproximativ Complicat Amonte
27 Sifonul intrare Peștera Izbuc din Valea Coteanu 50.00 4.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
28 Sifonul 1 Peştera lui Izvoranul (Peștera Izvoreni) 50.00 7.00 Trecut Exact Usor
29 Sifonul 3 Izbucul Topliței de Vida 45.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
30 S1 Peștera cu Apă din Valea Șușara 40.00 10.00 Trecut Exact Usor Amonte
31 Sifonul 2 Izbucul Dămişenilor 40.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
32 Sifonul amonte Peştera Cioclovina Uscată 40.00 12.00 Plonjat - colmatat Exact Amonte
33 Sifonul 2 Izbucul Topliței de Vida 40.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
34 S1 Peștera de la Vadul Crișului (Peștera de la Cascadă) 40.00 9.00 Trecut Usor Amonte
35 Sifon intrare Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului 40.00 5.00 Trecut Aproximativ Intrare Amonte
36 Sifon 2 Peştera Sifonului de la Şipot 40.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
37 Sifonul#3 Izbucul Căbeştilor 35.00 15.00 Plonjat - stramt Exact Postsifon Aval
38 Sifonul 1 Izbucul Dămişenilor 35.00 4.00 Trecut Exact Intrare Amonte
39 Izbuc - intrare Izbucul de la Marmită din Valea Bulbuci 35.00 11.00 Plonjat - continua Exact Intrare Amonte
40 Sifonul 1 Peștera Izvorul Sfânta Maria 35.00 11.00 Plonjat - stramt Aproximativ Usor Aval
41 Sifonul 1 Peștera Sfodei (Sfodea) 30.00 5.00 Plonjat - continua Exact Complicat Aval
42 S2 Peştera de la Izvorul Crişului Negru 30.00 6.00 Trecut Exact Usor Amonte
43 Sifon intrare Izbucul Bulbuci (Toplicioarei) 30.00 30.00 Plonjat - continua Exact Intrare Amonte
44 S1 Peştera Ţolosu 30.00 8.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
45 Sifonul 4 Izbucul Dămişenilor 27.00 10.00 Plonjat - stramt Exact Postsifon Amonte
46 S3 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 27.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
47 Sifon 4 Peştera Sifonului de la Şipot 26.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
48 sifon 2 Peştera din Izbucul Zugău 25.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
49 S2 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 25.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
50 Sifon 1 Peștera de la Aștileu 25.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
51 Sifon 1 Peștera Izvorul de la Nuci 25.00 Trecut Intrare Amonte
52 S VI Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 24.00 6.00 Plonjat - continua Observat Postsifon Amonte
53 Sifonul#2 Izbucul Căbeştilor 20.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Aval
54 Sifonul 3 Izbucul de la Tăuz 20.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
55 Sifon 1 Peştera din Săncuta 20.00 2.00 Plonjat - continua Observat Complicat Aval
56 Sifonul 1 Grota (Gaura) Ursului 20.00 3.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
57 S1 Peştera de la Băi (P. Izvorul Ursului; Grota Ursului) 20.00 4.00 Trecut Exact Usor Amonte
58 S1 Peștera din Valea Cheii (Peștera lui Valer Munteanu) 20.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
59 Sifon 5 Peştera Sifonului de la Şipot 20.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
60 S V Peștera Hercules I (Izv. Hercules) 20.00 6.00 Trecut Observat Postsifon Amonte
61 Sifonul 3 Izbucul Dămişenilor 19.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
62 Sifonul 2 Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului 19.00 3.00 Plonjat - stramt Aproximativ Postsifon Amonte
63 S1 Peștera Raii 18.00 5.00 Trecut Exact Usor Lac
64 Sifon 2 Huda lui Papară 17.00 4.00 Exact
65 Sifon 1 - Aval Peștera Rece 16.00 1.00 Exact Complicat
66 Sifonul 3 Peştera Ponorâci - Cioclovina cu Apă 15.00 7.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
67 Sifonul 1 Gaura Frânțoanei (Peștera Frânțoaiei) 15.00 4.00 Trecut Exact
68 Sifonul 3 Peştera cu Apă de la Bulz 15.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
69 Sifon 1 - intrare Peştera Sifonului de la Şipot 15.00 5.00 Trecut Exact Usor Amonte
70 S2 Peştera lui Izvoranul (Peștera Izvoreni) 15.00 2.00 Trecut Exact Postsifon
71 Sifonul Englezilor Peștera Șura Mare 13.00 4.00 Trecut Exact
72 Sifonul 2 Peştera din Valea Stânii 13.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
73 Sifonul Verde Peștera Șura Mare 12.00 6.00 Trecut Aproximativ
74 Lacul sifon Pestera nr.1 de la Stanul Cerbului 10.00 4.00 Trecut Aproximativ Usor Lac
75 Sifon 2 Peștera Izvorul de la Nuci 10.00 Trecut Postsifon Amonte
76 Sifonul nr.1 Gaura cu Muscă 10.00 1.00 Trecut Aproximativ Usor Amonte
77 Sifonul 4 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 9.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
78 Sifonul 5 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 9.00 5.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
79 Sifonul 2 Gaura Frânțoanei (Peștera Frânțoaiei) 8.00 3.00 Exact
80 Sifonul 1 Peştera din Valea Stânii 7.00 Trecut Exact Amonte
81 S1 Peştera cu Apă din Pârâul Brusturi 6.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
82 Sifon "Afluent 6" - 1 Peștera Șura Mare 6.00 Trecut Aproximativ
83 Sifonul 1 Izbucul Topliței de Vida 6.00 1.00 Trecut Exact Intrare Amonte
84 sifon - 769 m Avenul de sub Vârful Grind 6.00 1.00 Plonjat - stramt Exact Complicat Aval
85 S2 Peştera de la Faţa Apei 6.00 1.50 Trecut Exact Usor Amonte
86 sifon 1 Peştera din Izbucul Zugău 6.00 2.00 Trecut Exact Intrare Amonte
87 Sifonul 2 Izbucul Galbenei 6.00 1.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
88 Sifon aval Peştera din Valea Stânii 6.00 Plonjat - continua Aproximativ Aval
89 Sifonul 2 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Aval
90 Sifon 1 temporar Peştera din Valea Popii 5.00 Trecut Exact Usor Amonte
91 Sifonul 8 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
92 Sifonul 7 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
93 Sifonul 6 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 5.00 2.00 Trecut Exact Postsifon Amonte
94 S1 Peștera cu Apă din Stanul Ciuții 5.00 2.00 Plonjat - continua Aproximativ
95 Sifonul 2 Peștera de la Piatra Albă 5.00 3.00 Trecut Exact Postsifon Aval
96 S1 Peștera din Piatra Topliței (Peștera de la Izvorul Topliței) 3.00 1.00 Trecut Exact Usor Amonte
97 Sifon "Afluent 6" - 2 Peștera Șura Mare 3.00 Trecut Aproximativ
98 Sifonul 3 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia 3.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Aval
99 Lac Pestera Tecuri 3.00 1.00 Trecut Exact Lac
100 Sifonul 3 Peștera de la Piatra Albă 3.00 4.00 Trecut Exact Postsifon Aval