3120 - Calcarele din Valea Bobii

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1 / 3120 Peştera Găunoasa din V. Bobii Hunedoara Ormindea 133 4 440