3720 - Bazinul Mijlociu al Văii Iadei (Grabenul Remeţi)

Bazinul Mijlociu al Vaii Iadei (Grabenul Remeti)

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 3720 Avenul Lesu Bihor Remeti 50 32 830
2 286 / 3720 Peştera Gaura Rece Bihor Remeți
3 280 / 3720 Avenul lui Ioşca (Av. din Gruiul Jderului) Bihor Remeți 108 92 885
4 148 / 3720 Peştera de sub Pobraz Bihor Remeți 13 3
5 147 / 3720 Peştera din versantul NV al Dealului Pobraz Bihor Remeți 14 4
6 144 / 3720 Peştera Trifurcată Bihor Remeți 21 5
7 142 / 3720 Peştera cu Oase din Dolină (Peştera Onuț) Bihor Remeți 15 3
8 138 / 3720 Peştera cu Prag din Valea Daica Bihor Remeți 14 1
9 136 / 3720 Peştera nr. 2 din Pietrele Căuşului Bihor Remeți 20 1
10 135 / 3720 Peştera nr. 1 din Pietrele Căuşului Bihor Remeți 12 1
11 132 / 3720 Peştera nr. 1 din Versantul Stâng al Văii Daica Bihor Remeți
12 131 / 3720 Poşiştăul din Pârâul Scurt Bihor Remeți 17 8
13 130 / 3720 Avenul nr. 2 din Faţă Bihor Remeți 25 16
14 82 / 3720 Avenul din Dealul Sălătrucului Bihor Remeți 40 11
15 81 / 3720 Peştera nr. 2 din Piatra Miculii Bihor Remeți
16 79 / 3720 Peştera Mică II din Valea Leşului Bihor
17 181 / 3720 Peştera cu Apă din Dealul Mihaiului Bihor Remeţi 107 12 630
18 171 / 3720 Peştera 7 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 48 10 515
19 164 / 3720 Peştera 2 din Peretele Cornului Bihor Remeţi 26 7 540
20 162 / 3720 Peştera 6 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 25 6 665
21 160 / 3720 Peştera de la Izbucul Temporar Bihor Remeţi 22 2 502
22 157 / 3720 Peştera 4 din Valea Luncii Bihor Remeţi 30 6 560
23 153 / 3720 Peştera 1 din Valea Luncii Bihor Remeţi 22 1 515
24 152 / 3720 Peştera cu Şase Intrări din Valea Luncii Bihor Remeţi 272 25 518
25 150 / 3720 Peştera Mieilor din Dealul Cornului Bihor Remeţi 34 1 520
26 146 / 3720 Peştera cu Pervaz Bihor Remeţi 51 11 690
27 145 / 3720 Peştera din Valea Şipotului Bihor Remeţi 26 2 525
28 143 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Dealul Pobraz Bihor Remeţi 36 3 582
29 141 / 3720 Peştera cu Patru Intrări din Dealul Lelii Bihor Remeţi 302 54 560
30 139 / 3720 Peştera Scundă din Valea Daica Bihor Remeţi 24 1 605
31 137 / 3720 Peştera cu Antreu din Valea Daica Bihor Remeţi 69 4 625
32 134 / 3720 Peştera nr. 2 din Versantul Stâng al Văii Daica Bihor Remeţi 47 3 650
33 133 / 3720 Peştera Plată din Valea Daica Bihor Remeţi 76 4 625
34 129 / 3720 Peştera Mică din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 14 1
35 128 / 3720 Peştera Suspendată din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 15 1
36 127 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 15 1
37 126 / 3720 Peştera Mare din Versantul Stâng al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 22 1
38 125 / 3720 Peştera de la Ramificaţia Văii Bisericii Bihor Remeţi
39 124 / 3720 Peştera de la Izvoară (P. de la Captare) Bihor Remeţi 259 14 535
40 123 / 3720 Peştera de la Staţia de 110 MW din Valea Bisericii Bihor Remeţi 37 5
41 122 / 3720 Peştera Diaclază din Valea Doşorului (Bisericii) Bihor Remeţi 15 1
42 121 / 3720 Peştera Izbuc din Valea Bisericii (P. Izbuc din Versantul Stâng al V. Doşorului) Bihor Remeţi 17
43 120 / 3720 Peştera Izbuc din Versantul Drept al Văii Doşorului (Bisericii) Bihor Remeţi 18 5
44 119 / 3720 Peştera Vulpii din Valea Bisericii Bihor Remeţi 78 4
45 117 / 3720 Peştera din Versantul Drept al Văii Izvorului Bihor Remeţi 13 4 575
46 115 / 3720 Peştera nr. 5 din Piatra Căuşului Bihor Remeţi 95 12 590
47 114 / 3720 Peştera nr. 4 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 26 2 575
48 113 / 3720 Peştera din Peretele de sub Poarta Naturală Bihor Remeţi 14 3 725
49 112 / 3720 Peştera cu Două Ferestre din Peretele Negrului Bihor Remeţi 16 4 610
50 111 / 3720 Peştera Aluniş din Peretele Negrului Bihor Remeţi 17 5 583
51 110 / 3720 Peştera Suspendată din Piatra Negrului Bihor Remeţi 82 15 710
52 108 / 3720 Peştera de sub Peretele Şeii Pobrazului Bihor Remeţi 17 2 855
53 107 / 3720 Peştera nr. 4 de sub Vârful Pobraz Bihor Remeţi 13 3 615
54 106 / 3720 Peştera din Şaua Pobrazului Bihor Remeţi 13 1 875
55 105 / 3720 Peştera Seacă nr. 2 din Valea Daica Bihor Remeţi 13 1 560
56 104 / 3720 Avenul de lângă Peştera din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 16 7 810
57 103 / 3720 Peştera nr. 4 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 21 8 507
58 102 / 3720 Peştera nr. 3 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 16 2 505
59 101 / 3720 Peştera nr. 2 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 19 3 465
60 100 / 3720 Peştera de la Izbucul Davelei Bihor Remeţi 53 11 465
61 99 / 3720 Peştera nr. 2 din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 30 8 625
62 98 / 3720 Peştera cu Trei Intrări din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 74 17 610
63 97 / 3720 Peştera de lângă Peştera Bonchii Bihor Remeţi 48 13 525
64 96 / 3720 Peştera nr. 1 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 25 10 500
65 95 / 3720 Peştera nr. 1 din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 27 3 520
66 94 / 3720 Peştera nr. 6 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 32 5 720
67 93 / 3720 Peştera nr. 5 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 13 1 692
68 92 / 3720 Avenul nr. 3 de sub Vârful Pobraz Bihor Remeţi 12 5 865
69 91 / 3720 Peştera cu Rădăcini din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 7 790
70 90 / 3720 Peştera nr. 4 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 4 785
71 89 / 3720 Peştera de deasupra Minei din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 2 610
72 88 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 1 840
73 87 / 3720 Peştera Întortocheată Bihor Remeţi 24 1 815
74 86 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 3 560
75 85 / 3720 Peştera Gotică Bihor Remeţi 54 1 595
76 84 / 3720 Peştera Păstorului nr. 2 Bihor Remeţi 37 1 562
77 83 / 3720 Peştera nr. 2 din Versantul Drept al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 47 9 635
78 80 / 3720 Peştera nr. 1 din Piatra Miculii Bihor Remeţi 27 1 625
79 78 / 3720 Peştera Tunel din Valea Leşului Bihor Remeţi 15 4 655
80 77 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 42 1 715
81 76 / 3720 Peştera nr. 2 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 19 5 725
82 73 / 3720 Peştera de sub Poarta Naturală (din Valea Izvorului) Bihor Remeţi 205 6 630
83 72 / 3720 Peştera nr. 4 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 17 4 620
84 71 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 11 2 515
85 70 / 3720 Peştera cu Fereastră din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 5 520
86 69 / 3720 Peştera cu Trei Găuri din Valea Izvorului Bihor Remeţi 29 2 565
87 18 / 3720 Peştera Ţurii Bihor Remeţi
88 ? / 3720 Peştera Tunel din cariera Văii Leşului Bihor Remeţi 6 3 565
89 222 / 3720 Peştera Geodă din Pârâul cu Soci Bihor Remeţi 10 4 675
90 221 / 3720 Peştera nr. 2 din Pârâul cu Soci Bihor Remeţi 6 1 590
91 190 / 3720 Peştera cu Cristale din Galeria TCH Bihor Remeţi 220 34 519
92 189 / 3720 Sala Mare din Galeria TCH Bihor Remeţi 725 70 516
93 68 / 3720 Peştera nr. 2 cu Bauxită din Valea Izvorului Bihor Remeţi 41 6 540
94 229 / 3720 Peştera nr. 2 din mina Strivinoasa Bihor Remeţi 10 7 535
95 223 / 3720 Peştera nr. 1 din mina Strivinoasa Bihor Remeţi 25 9 535
96 194 / 3720 Peştera din mina Cornului Bihor Remeţi 40 16 650
97 193 / 3720 Peştera din Galeria 108 din Dealul Mihai Bihor Remeţi 15 6 550
98 192 / 3720 Peştera nr. 1 din Pârâul cu Soci Bihor Remeţi 13 11 825
99 195 / 3720 Peştera Lithophagus Bihor Remeţi 620 110 545
100 61 / 3720 Peştera din Secături Bihor Remeţi 36 5 745