Avenul din Costanu Cârjii

Avenul din Costanu Cârjii

Munții Metaliferi

afl. Vidrişoara, vers. stg.

C.S. Politehnica Cluj, 1981

Sursa: Goran, C. (1982) - Catalogul sistematic al peșterilor din România 1981.

Rocă
Carbonatice
Dezvoltarea
67
Denivelarea totală
34
Denivelare negativă
34
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată