Gaura lui Zdârnă

Gaura lui Zdârnă - Foto: O.Stanescu 2017

Explorare: Data deocoperirii 16 iulie 1979,Roată Sorin și Ionescu Ion.

Cartare: C.S."Focul Viu" Lucia Stroe,  Doru Munteanu, George Ponta. -OS 22 Cahtice R.S.Cehoslovacă - Solovic Milan, Juro Kouril, Jaro' Carajsky, - 26 iulie 1979

Localizare: Altitudine relativă 5m, absolută 935m. Se urcă pe valea Tesnei pină la confluenta cu valea Prăguşul. După ce se trec cele două săritori, Prăguşul Mare, respectiv Prăguşul Mic,se ajunge la o intersectie de poteci. Din acest punct, lateral in versantul stang, la +5 m altitudine relativă,după un pilc de copaci tineri se deschide intrarea pesterii-aven.

Dimensiuni: Lungine 163 m, denivelare  -68 m.

Tipul de peşteră; descendentă.

Descrierea peşterii: Dimensiunile deschiderilor - 4m x 3m ; 0,7m x 0,6 m

Peştera are o deschidere principală de 4 x 3 m,iar spre dreapta alte două deschideri de mici dimensiuni. Galeriile, care pleacă de la cele două intrări,se unesc la patru metri de intrarea principală deasupra unei săritori de -4 m.De baza acestei săritori galeria coboară in pantă de 30°, avind o medie de 2-3 m. Podeaua galeriei este formată dintr-o ingrămădire de bolovani (grohotiş). După 12 m galeria se lărgeşte avand aspect de sala. La intrarea in această sala pe partea dreaptă se poate observa deschiderea joasă a unei galerii laterale, pe care se poate inainta 13-20 m tiriş. Sala propriuzisă are o formă alungită, dezvoltată pe directia galeriei principale. Din această sală se desprind două galerli, care coboară in pantă şi delimitează doi pilieri. Prima galerie se intalneste cu a doua intr-o mică sală,după, coborarea unei săritori de 6,1 m. Cea de-a doua galerie coboară in pantă pe toată lungimea ei avind sectorul inferior acoperit cu mondmilch. De la joncţiunea celor două galerii (sala de mici dimensiuni), pestera este dezvoltat pe o diaclază, cu podeaua .ntreruptă de o succesiune de săritori din care cea mai mare are inăltimea de 6 m. După coborirea ultimei săritori de -3,7 m, galeria coboară in pantă pînă la nivolul unui lac adanc. Acest punct ne aflăm la cota -61 m a peşterii. Cel mai interesant aspect al peşterii constituie o mică galerie, care se deschide sub săritoarea de -3,7m (cota -61 m). Aceasta după 2 m ajunge la buza unui puţ de -8 m la baza căruie se găseşte doilea lac. Diferenţa de nivel dintre cele două lacuri. este de 8 m, lar distanţa dintre ele este de 7m.
Este destul de greu de explicat din ce cauză primul lac este suspendat deasupra celui de-al al doilea si nu există comunicaţie intre ele. Sunt destul de rare cazurile in calcare cand fundul unui lac să fie atît de bine impermeabilizat, mai ales ca aceestă acumulare de apă se află la capătul unei diaclaze. 

V. Prăguș, alt. relativă: 4 m.,nr. intrări: 2

C.S. Focul Viu București,1979

Sursa:

  • Ponta, G., Solomon, A. (1982). Peșteri din sectorul superior al Văii Ţesna (Munţii Mehedinţi).Buletin speologic informativ FRTA-CCSS, nr. 6, pag. 143-157.
  • Goran, C. (1982). Catalogul peşterilor din România 1981.
  • karstgeology.com
Gaura lui Zdârnă

 

Rocă
Carbonatice
Dispărută
Off
Altitudine
974
Dezvoltarea
163
Denivelarea totală
68
Denivelare negativă
68
Asociaţii contributoare
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Administrare resurse private"
[Articol/ Extras] George Ponta, Adrian Solomon. (1982). Pesteri in sectorul superior al Vaii Tesna Buletin Speologic Informativ Nr.6. p.147, p.150
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată