Gaura Vîntului de sub Piatră

Gaura Vîntului de sub Piatră

Podișul Someșan

(P. Gura Vîntului de la Purcăreţ)

Izv. Bulbucului

Sursa: Giurgiu I. et al. 1983. Descoperiri şi explorări speologice în podişul Someşan (bază pentru inventarul zonei).Bul. CSER Bucureşti, nr. 8, p. 11-81.

Catalogul Sistematic al Peșterilor din Romania '81 (Goran, 1982)

Judeţ
Sălaj
Localitate
Purcăreţ
Dezvoltarea
20
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată