Peştera cu Apă din Valea Letea

Peştera cu Apă din Valea Letea

Munții Pădurea Craiului

Peştera cu Apă din Valea Letea este situată în versantul stîng al văii cu acelaşi nume, amonte, cu circa 75 m, de confluenţa cu Valea Groieşului, în raza comunei Dobreşti.

Formată probabil, sub acţiunea apelor captate în subteran prin ponoarele din Groapa Păstăiasa, Peştera cu Apă din Valea Letea, este alcătuită dintr-un labirint de galerii cu dezvoltare dendritică. Ca şi în cazul multor altor cavităţi din Munţii Pădurea Craiului, în evoluţia ei se pot deosebi trei etape mai importante: etapa formării galeriilor superioare (fosile) născute, preponderent, în regim freatic, etapa sculptării galeriilor inferioare, cu nivele de eroziune care denotă o curgere liberă, şi etapa drenajului actual, inaccesibil, situat sub nivelul scurgerii epigeee. Din acest punct de vedere ea reprezintă unul dintre puţinele exemple care atestă o origine batifreati-că. De aici şi o morfologie foarte complexă, cu elemente specifice fiecărei etape.

În general, ea adăposteşte numeroase cupole de coroziune, nivele şi terase de eroziune, conducte cu secţiuni circulare formate sub acţiunea unor ape sub presiune, canale adînci de curgere, sifoane şi lacuri subterane, exurgenţă active şi periodice, cruste, planşee, formaţiuni şi masive stalagmitice, precum şi o succesiune de trei gururi care reprezintă un unicat (T. RUSU, 1973 b, 1977 şi 1981).

Sursa:

Sursa:

  • Rusu, T. (1988) - Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981.

Pestera cu Apa din Valea Letea

Plonjabilă
Off
Judeţ
Bihor
Localitate
Dobreşti
Dispărută
Off
Altitudine
495
Dezvoltarea
235
Denivelarea totală
20
Denivelare negativă
0
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată