Peştera de la Mori (din Valea Luncilor)

Peştera de la Mori (din Valea Luncilor)

Munții Pădurea Craiului

Peştera de la Mori (sau P. de la Firez) este situată aval de morile ţărăneşti, în versantul stîng al Văii Luncilor, aproximativ la jumătatea distanţei dintre confluenţa acesteia cu Valea Cărmăzanului şi cu Valea Hurducii, în raza comunei Şuncuiuş.

Galeria de acces are la început un aspect de tunel după care trece, curînd, la o secţiune dreptunghiulară, galeria avînd o pantă descendentă. După circa 10 m de la intrare se ajunge la un prag de 1,2 m la baza căruia se dezvoltă o săliţa din care se desprind două galerii pardosite cu depozite argiloase, umede. Cea din stînga, dezvoltată pe faţă de strat, este descendentă şi se închide prin colmatare iar cea de a doua, ce se desfăşoară în continuarea Galeriei de acces, prezintă cîteva formaţiuni parietale şi se termină, după circa 50 m, cu un puţ la baza căruia se află intrarea, printr-o ,,gaură de şoarece", în Galeria Inferioară, iar deasupra, printr-un horn de 7 - 8 m înălţime, intrarea în Galeria Superioară. Pestera de la MoriGaleria Inferioară are o lungime totală de 15 m, este destul de scundă (0,5 m), are o desfăşurare meandrată, prezintă o podea, la început, descendentă jar apoi ascendentă, căptuşită cu depozite argiloase. Intrarea în Galeria Superioară este marcată de gura unui puţ dincolo de care se ajunge la o bifurcaţie: pe stînga se desfăşoară o galerie descendentă, dezvoltată în lungul unei diaclaze, iar pe dreapta se urcă într-o galerie aproape orizontală ce se termină cu o săliţa pe fundul căreia se deschid trei puţuri ce converg spre partea lor inferioară, înfundîndu-se după 6 m adîncime.

P. M. a fost generată de apele de infiltraţie în albia Văii Lunciilor într-o perioadă cînd acestea curgeau la nivelul intrării actuale. Cu excepţia părţii finale din Galeria Inferioară, peştera este lipsită de curenţi de aer şi este bogată în faună cavernicolă (C. PLEŞA, 1978).

Sursa:

  • Pleşa, C. (1978). Date inedite asupra unor peşteri din Munţii Pădurea Craiului. Nymphaea, VI, pag. 265-278.
  • Goran, C. (1982). Catalogul Sistematic al Peşterilor din România 1981
  • Rusu, T. (1988). Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
Judeţ
Bihor
Localitate
Şuncuiuş
Rocă
Carbonatice
Altitudine
530
Dezvoltarea
87
Denivelarea totală
11
Denivelare negativă
11
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Administrare resurse private"
[Articol/ Extras] Corneliu Pleșa. (1978). Date inedite asupra unor peșteri din Munții Pădurea Craiului Nymphaea 1978. p.265-278 3
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată