Peştera din Dolina 20 A

Peştera din Dolina 20 A

Podișul Someșan

Someş, vers. dr.

Sursa: Giurgiu I. et al. 1983. Descoperiri şi explorări speologice în podişul Someşan (bază pentru inventarul zonei).Bul. CSER Bucureşti, nr. 8, p. 11-81.

Catalogul Sistematic al Peșterilor din Romania '81 (Goran, 1982)

Judeţ
Sălaj
Localitate
Cuciulat
Dezvoltarea
31
Denivelarea totală
9
Denivelare negativă
9
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată