Peştera Toderoii

Peştera Toderoii

Munții Pădurea Craiului

Peştera Toderoii (P. Tîlharilor sau P. din Ciungii Jilii) este situată în bazinul superior al Văii Brătcuţa, în interfluviul a două pîraie ce confluează şi formează Valea Mare. Intrarea, foarte asemănătoare cu deschiderea unui aven, se află la marginea unei păduri de foioase. După o coborîre de 8 - 10 m se ajunge pe un con de dărîmături şi crengi, la baza căruia se pătrunde într-un gol subteran alungit, din ce în ce mai scund, care se înfundă foarte curînd. Dezvoltată în lungul feţelor de strat, P. T. pare să se fi format sub acţiunea apelor de infiltraţie şi din cele două pîraie din vecinătate.

Sursa: 

  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România - 1981.
  • Rusu, T. (1988). Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
Judeţ
Bihor
Localitate
Bratca
Rocă
Carbonatice
Altitudine
815
Dezvoltarea
40
Denivelarea totală
12
Denivelare negativă
12
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată