Poşiştăul (Avenul) din Glimeia Mică

Poşiştăul (Avenul) din Glimeia Mică

Munții Pădurea Craiului

Aven situat la nord de Depresiunea Damiş, în dealul cu acelaşi nume, satul Damiş, comuna Bratca. Descoperit, în 1976, de membrii C.S.A. Cluj-Napoca, el este explorat şi cartat de descoperitori în acelaşi an.

Posistaul din Glimeia MicaDupă cîţiva metri de la intrare, golul subteran se lărgeşte pînă la 4 X 4 m iar pereţii sînt acoperiţi cu un strat subţire de argilă. La adîncimea de 10 - 12 m argila dispare, pentru ca la -18 m să apară formaţiuni parietale. După o coborîre de 25 m se ajunge pe o treaptă formată din dărîmături şi, de aici, prin intermediul unui puţ de 3,5 m, pe fundul avenului, reprezentat printr-o sală de 8 m diametru, în extremitatea căreia se află un horn de circa 15 m înălţime.

Sursa:

  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981.
  • Rusu, T. (1988). Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
Judeţ
Bihor
Localitate
Damiş
Rocă
Carbonatice
Dezvoltarea
29
Denivelarea totală
29
Denivelare negativă
29
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată