Poşiştăul Chicerii

Poşiştăul Chicerii

Munții Pădurea Craiului

Poşiştăul Chicerii (sau Poşiştăul din Fundătură) este situat în partea superioară a versantului drept al Văii Brătcuţa, la nivelul platoului carstic ce se desfăşoară la est de aceasta. Poşiştăul Chicerii a fost descoperit şi cartat de membrii C.S.A. Cluj-Napoca iar rezultatele acestei acţiuni au fost publicate de A. SZILAGYI (1976). După modul său de desfăşurare, prezintă mai mult aspectul unei peşteri fosile, insurgente, ce se dezvoltă înspre Valea Brătcuţa. El începe cu o galerie descendentă (28 m lungime X 1 - 2 m lăţime), după care, prin intermediul unui prag de 6 - 7 m, pătrunde într-o sală parţial concreţionată, cu multe dărîmături. Pe dreapta acesteia se desprinde o galerie foarte îngustă ce răzbate în bolta unei a doua săli (6 X 3 X 10 m), bogat concreţionată, ce continuă cu o galerie descendentă ce devine, foarte curînd, inaccesibilă.

In 1983 membrii Clubului de Speologie Cristal dezobstructionează terminusul peşterii si explorează (si cartează) peştera, aceasta atingand cca 500 m. In prezent peştera este din nou colmatată.

Sursa:

  • Rusu, T. (1988). Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
  • Stiri interne. CARST - anuarul CS CEPROMIN Cluj, nr. 3, 1983, p. 8-10.

Posistaul Chicerii

Judeţ
Bihor
Localitate
Bratca
Rocă
Carbonatice
Dezvoltarea
500
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată