Poşiştăul lui Toderea Haiului (Avenul din Dealul Măgurii; Poşiştăul Ministerului)

Poşiştăul lui Toderea Haiului (Avenul din Dealul Măgurii; Poşiştăul Ministerului)

Munții Pădurea Craiului

Poşiştăul lui Toderea Haiului, aven situat la nord-vest de şcoala din Poiana Damiş, în extremitatea de sud-est a platoului dolinar ce se dezvoltă la sud de cătunul Fîntînele satul Damiş.

Intrarea, destul de mascată, se găseşte pe latura de nord a unei doline de mari dimensiuni. După o coborîre de 16 m, distanţă de-a lungul căreia golul subteran se lărgeşte treptat, se ajunge într-o sală din care se desprind, pe direcţia diaclazei în lungul căreia s-a format, două galerii: una foarte scurtă, ce se termină cu un lac, iar alta, descendentă, de 37 m lungime, ce sfîrşeşte cu un mic puţ. Printre dărîmăturile de pe podeaua sălii de la intrare se află numeroase oase, unele prinse în cruste de calcită. Dimensiunile lor, neobişnuit de mari, foarte asemănătoare cu cele din cavităţile de la Pietrele Albe (Vlădeasa) par a fi resturi scheletice a unor ierbivore azi dispărute (probabil Alces alces).

Sursa:

  • Rusu, T. (1968) - Cercetări de morfologie şi hidrografie carstică în bazinul superior al văii Roşia (M. Pădurea Craiului). Travaux de l'Inst. Spéol. "E. Racovitza", XVII, p. 11-44.
  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981.
  • M. Vladulescu - Posistaul Ministerului. Buletin Speologic Informativ nr 9, 1985, pag 109 - 112
  • Rusu, T. (1988) - Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.

Posistaul din Toderea Haiului

Judeţ
Bihor
Localitate
Damiş
Rocă
Carbonatice
Dezvoltarea
185
Denivelarea totală
39
Denivelare negativă
39
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată