Poşiştăul Moţului

Poşiştăul Moţului

Munții Pădurea Craiului

Poşiştăul Moţului este situat pe latura de nord a unui mic platou carstic (Gruiul Groşilor), ce se desfăşoară la nord-est de Măgura Lăzuranilor, foarte aproape de buza superioară a abruptului ce se înalţă pe stînga Văii Lazurilor, aval de confluenţa cu Valea Toplicioarei, în raza satului Lazuri, comuna Roşia.

Posistaul Motului a fost descoperit, explorat şi cartat de membrii C.S.A. Cluj-Napoca.

Poșiștaul MoțuluiEl este format dintr-o galerie puternic descendentă care dă acces la un sistem de puţuri şi galerii suprapuse cu numeroase hornuri. După modul de desfăşurare a reţelei de goluri carstice, el pare să fi fost generat de apele de infiltraţie la nivelul versantului în care se înscrie.

Sursa:

  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România - 1981.
  • Szilágyi, Á. (1983). Speotelex nr. 2, CJS Cluj, p.19-22.
  • Rusu, T. (1988) - Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
Judeţ
Bihor
Localitate
Lazuri
Rocă
Carbonatice
Dezvoltarea
91
Denivelarea totală
26
Denivelare negativă
26
Informaţii de contact

C.S.A. Cluj-Napoca

Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată