Avenul de sub Dealul Mihaiului

Avenul de sub Dealul Mihaiului

Munții Pădurea Craiului

Avenul de sub Dealul Mihaiului (sau Posiştăul Iadul Alb) este situat în partea superioară a versantului stîng al Văii Strivinoasa, nu departe de confluenţa cu Iada, satul Remeţi.

Descoperit şi cartat în 1953 de către membrii Asociaţiei Sportive „Ştiinţa" Cluj, avenul a făcut obiectul mai multor explorări dar dimensiunile sale au rămas aceleaşi.Av. M. se deschide la nivelul general al versantului văii amintite sub forma unei găuri de 2 - 3 m lăţime. Curînd după intrare, golul subteran se lărgeşte foarte mult şi, după o coborîre în surplombă de 21 m, se ajunge pe un con de dărîmături care se află într-o salăAvenul de sub Dealul Mihaiului de mari dimensiuni (18 x 21 m). Spre sud-vest aceasta se transformă într-o galerie puternic descendentă care dă acces într-o a doua sală, bogat concreţionată, alungită, dezvoltată în lungul unei diaclaze. În timp ce tavanul acesteia se menţine aproximativ la aceeaşi înălţime, podeaua coboară, la început, spre gura unui puţ de 5 m adîncime după care urcă, în partea opusă, pînă în tavan.

Alt. relativa 50m

Sursa:

  • Teo Rusu - Monografia Muntilor Padurea Craiului
  • Catalogul Sistematic al Pesterilor din Romania '81
Judeţ
Bihor
Localitate
Remeţi
Rocă
Carbonatice
Altitudine
670
Dezvoltarea
143
Denivelarea totală
49
Denivelare negativă
49
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată