Peştera cu Bauxită din Valea Izvorului

Peştera cu Bauxită din Valea Izvorului

Munții Pădurea Craiului

Peştera cu Bauxită din Valea Izvorului (sau Pestera cu Piloni) este situată în versantul drept al văii amintite, la circa 50 m amonte de confluenţa sa cu Iada, satul Remeţi. Golul subteran aparţine paleocarstului din perioada valanginiană şi reprezintă, în prezent, o cavitate antropogenă din care s-a extras minereul de aluminiu (bauxita). Ea este formată dintr-o sală alungită (32x20 m), în care se poate pătrunde prin patru spaţii (intrări), separate de trei „piloni". Planşeul, cu înclinare concentrică, este format din pămînt şi blocuri de calcar iar tavanul, ce se menţine la o înălţime medie de 2 m, este sprijinit de alţi trei piloni construiţi din piatră. Din această sală se desprind două galerii mai importante: una spre est, dezvoltată de-a lungul unei dia-claze, şi alta spre nord, care se lărgeşte treptat pentru a forma o mică sală dincolo de care se termină într-un spaţiu ce adăposteşte un lac temporar.

.

Pestera cu Bauxita din Valea Izvorului

Sursa:

  • Goran, C. (1982). Catalogul Sistematic al Pesterilor din Romania 1981.
  • Szilágyi, Á. (1983). Speotelex nr. 2, CJS Cluj, p.19-22.
  • Rusu, T. (1988). Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia Cluj, 254 p.
  • Vremir, M. (1994). Peşteri descoperite prin lucrări industriale în bazinul mijlociu al văii Iadului (M. Pădurea Craiului). Ardealul Speologic, nr. 4, pag. 30-57.
Judeţ
Bihor
Localitate
Remeţi
Rocă
Carbonatice
Altitudine
500
Dezvoltarea
152
Denivelarea totală
8
Denivelare negativă
8
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată