Peştera din Gruiul Jderului

Peştera din Gruiul Jderului

Munții Pădurea Craiului

Peştera este situată în bazinul superior al Văii Jderului, deasupra izbucului cu acelaşi nume, la o altitudine relativă de 13 m (alt. abs. 620 m). Valea Jderului este un important afluent de stânga al Văii Leşului, care la rândul ei se varsă în râul Iada în zona barajulului de acumulare Leşul Ursului, situat în extremitatea nordică a Munţilor Pădurea Craiului. Peştera din Gruiul Jderului a fost descoperită de către un grup de speologi condus de L. Csoltko, de la C.S.A. Cluj-Napoca, în anul 1977, fiind considerată de aceştia cea mai frumoasă peşteră din bazinul Văii Iada.

În primăvara anului 1989, peştera devine din nou accesibilă în urma unor derocări, iar la începutul anului 1991, prin forţarea unei strâmtori, se descoperă noi galerii, astfel încât la sfârşitul anului 1994 peştera avea o lungime de 550 m. Intrarea în subteran se poate face pe două căi; printr-un aven de cîţiva metri şi printr-o deschidere, aflată cu 15 m deasupra talvegului văii, îngustă şi foarte scundă. În general, peştera se desfăşoară pe două nivele fosile, unite între ele din loc în loc printr-o serie de praguri şi spaţii mai largi care ar putea fi numite „săli de confluenţă". Pestera adăposteşte o mare varietate de formaţiuni stalagmitice, depozite aluvionare şi cîteva aglomerări de blocuri de prăbuşire.

Peştera se dezvoltă în calcare Jurasice superioare (Tithonic), la contactul cu depozitele magmatice de vârstă Paleocenă. Această linie de contact reprezintă în acelaşi timp şi o importantă falie cu orientare N-S. Paralel cu această falie, la V se află partea superioară a Văii Jderului în a cărei zonă de obârşie există două ponoare permanente. Unul se află sub vârful Rujetului (974), la o altitudine de 800 m, la contactul dintre calcarele lacustre Neocomiene şi cele Jurasice superioare, Ia o altitudine de 750 m. Peştera s-a format sub influenţa apelor captate prin ponoarele din zona de obârşie a Văii Jderului, pe linia de fractură menţionată anterior. Deşi acest sistem este destul de tânăr, deja se pot evidenţia câteva stadii de evoluţie a drenajului subteran.

Sursa:

  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981.
  • Szilágyi, Á. 1983, Speotelex nr. 2, CJS Cluj, p.19-22.
  • Rusu, T. (1988) - Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.
  • Fogarasi, J., Szasz, P., Miklos, K. (1995). Peştera din Gruiul Jderului (munţii Pădurea Craiului). Cercetari Speologice, nr. 3
Harta Grului Jderului

 

Judeţ
Bihor
Localitate
Remeţi
Altitudine
620
Dezvoltarea
550
Denivelarea totală
46
Denivelare negativă
12
Informaţii de contact

CSA Cluj-Napoca

Asociaţii contributoare
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Administrare resurse private"
[Articol/ Extras] Jozsef Fogarasi, Peter Szasz, Karoly Miklos. (1995). Peștera din Gruiul Jderului (Munții Pădurea Craiului) Cercetări speologice - volumul 3. 73-77 1-5
[Articol/ Extras] Matei Vremir. (1996). Inventar speologic în bazinul mijlociu al Văii Iadului (Munții Pădurea Craiului) Cercetări speologice - volumul 4. 23-27 4
Lista utilizatorilor înregistraţi care au marcat această peșteră ca și vizitată