Peștera Vizu 1 (Viduța 1)

Peștera Vizu 1 (Viduța 1)

Munții Pădurea Craiului

Peştera nr. 1 din Valea Vidutei, Vizu I, P. Mică din Valea Vizei sau P. nr. l din Vizişoara este situată în versantul drept al văii cu acelaşi nume, afluent de stînga al Văii Vida, satul Luncasprie.

Semnalată de E. BOKOR (1921) sub numele de Vizevolgy Kisbarlang, P. V. l a fost prospectată biospeologic şi descrisă sumar, pe primele zeci de metri, sub numele de Vizu I de către P. A. Chappuis şi R. Jeannel (JEANNEL, R. et RACOVITZA, E. G. 1929, p. 553). În 1969, membrii Institutului de Speologie „E. Racoviţă" din Cluj-Napoca (T. Rusu, Gh. Racoviţă, C. Pleşa şi V. Crăciun) întreprind o serie de cercetări complexe, realizînd şi o cartare a peşterii pe primii 77 m, pînă la prima strîmtoare. În 1982—1983, peştera este explorată în continuare de către membrii C. S. „Czaran Gyula" din Tinca, care reuşesc să o carteze pe o lungime de 903 m.

Intrarea, aflată în amonte de confluenţa unui pîrîu care debuşează în Valea Viduţei printr-un frumos con de dejecţie, are dimensiuni maxime de 4X3,5 m şi este orientată spre vest-sud-vest

Pestera Viduta 1

Golul subteran este format dintr-o galerie principală, meandrată, străbătută de un curs de apa cu caracter temporar care prezintă mari fluciuaţii de debit. Tavanul schiţează mai multe hornuri şi cupole de coroziune, se înalţă pînă la 3—5 m sau coboară pînă la cîţiva decimetri de podea iar lărgimea galeriei principale variază între l—5 m. În lungul ei. se remarcă numeroase plaje de nisip, excavaţii şi proeminenţe ascuţite, terase şi nivele de eroziune şi cîteva formaţiuni stalagmitice grosiere. Din galeria principală se desprind cîteva galerii secundare, slab dezvoltate, pardosite cu depozite aluvionare, iar în zona mediană, aceeaşi galerie primeşte, pe dreapta, un mic afluent ce drenează o galerie accesibilă doar cîţiva metri. În zona terminală se desfăşoară o reţea de galerii fosile, cu cîteva hornuri slab dezvoltate, din care apele s-au retras la nivele inferioare, inaccesibile.

Dezvoltată în lungul Văii Viduţa, P. V. l pare să fi fost generată, iar în prezent să fie drenată, de apele ce se infiltrează în albia unui mic afluent de dreapta al Văii Viduţa care se dezvoltă perpendicular pe galeria principală, la circa 150 m de extremitatea dinspre amonte a peşterii.

 

Sursa:

  • Goran, C. (1982). Catalogul sistematic al peşterilor din România 1981.
  • Rusu, T. (1988) - Carstul din Munţii Pădurea Craiului. Ed. Dacia, Cluj, 254 p.

 

Plonjabilă
Off
Judeţ
Bihor
Localitate
Lunca Sprie
Rocă
Carbonatice
Dispărută
Off
Altitudine
350
Dezvoltarea
930
Denivelarea totală
3
Informaţii de contact

CS "Czaran Gyula" Tinca

Asociaţii contributoare
Bibliografie/Resurse atașate - accesibile utilizatorilor cu medalionul "Administrare resurse private"
[Carte/Revista/Monografie/Catalog] Federatia Romana de Speologie. (2005). Speomond Nr. 9-10 . p.10-14 Ludovic Matyasi, Czaran Gyula - Complexul carstic Viduța